INFORMUJEMY, ŻE ICOBICAS SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAŻOWEJ
W ZAKRESIE SZKOLEŃ, HANDLU, PRODUKCJI I USŁUG,
DO ODWOŁANIA.

Zarząd


W sprawach pilnych prosimy o kontakt:
biuro@icobicas.pl
Warszawa - Łódź, 2016 rok. .